28. jan, 2021

dochter en zoon van Silke en Bono.

28. jan, 2021

Sil is een kleinzoon van Beike en Bjorn, Ayke is een dochter van Silke en Bono.

27. jan, 2021

Boike Tys fan de Nije Dei, zoon van Doutzen en Boike.
Hij staat op de dekreuen lijst.

27. jan, 2021

Boike Tjerk fan de Nije Dei is een zoon van Doutzen en Boike.
Hij staat op de dekreuen lijst.

25. jan, 2021

Sietske (POPKE EMKE FAN DE HAERSTERWEI) is een achterachterkleindochter van Beike.